YTRINGSFRIHED I DAG

Retten til at kunne give udtryk for sine tanker og meninger er skrevet ind i FN’s menneskerettigheder, og siden 1849 har retten i Danmark været sikret via Grundloven:

§ 77. Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Men ytringsfriheden har alligevel sine begrænsninger og indbyggede dilemmaer. Den enkeltes ret kan støde sammen med andre individers, gruppers eller samfunds rettigheder. Grænsen mellem den enkeltes ytringsfrihed og hensynet til at beskytte andre er ikke statisk, men i stadig bevægelse. Den ændrer sig over tid og ser forskellig ud i forskellige kulturer.

Så - hvor går grænsen for ytringsfrihed i dag? – og burde den gå et andet sted? – eller burde den helt fjernes - og hvem er det egentlig, der sætter grænsen for ytringsfriheden i dag?

I kildesamlingen kan I finde eksempler, som I kan bruge som udgangspunkt for at diskutere spørgsmålene.