OM FORLØBET

Pris:
Varighed: Ca. 2 timer
Forløbet bestilles ved henvendelse til museerne.
"Hvor går grænsen?" er et undervisningsforløb på tværs af tre museer på Frederiksberg. Hvert museum tilbyder et selvstændigt forløb af ca. 2 timers varighed. Som klasse kan I selv vælge, om I vil besøge ét eller flere museer.

Undervisningsforløbet på museerne er delt i to dele.
I første del får klassen en introduktion til museet og undervisningsforløbet. I grupper på 2-4 personer går de studerende på opdagelse i museet, hvor de indsamler forskellige former for kildemateriale og løser opgaver på en digital tablet.
Den viden, der indsamles ved at dykke ned i museernes samlinger, bearbejdes efterfølgende i forløbets anden del. Her skal den opnåede viden bruges til at diskutere ytringsfrihed indenfor en nutidig kontekst. I grupperne løses en kreativ opgave, som har relation til det pågældende museum. De studerende skal enten producere en tekst (Bakkehusmuseet), en tegning (Storm P. Museet) eller en idé til et revynummer (Revymuseet) ud fra en nutidig problemstilling. Forløbets anden del afsluttes med en præsentation af gruppernes opgaver.

Lærerne kan vælge at arbejde med temaet både før og efter forløbet på museet/museerne. Ekstramateriale til lærernes undervisning i emnet kan bl.a. findes i det digitale kompendium her på hjemmesiden (findes under hvert museum).


CREDITS


"Hvor går grænsen?" er udviklet i et tæt samarbejde mellem Bakkehusmuseet, Storm P. Museet, Revymuseet og Tripledesign.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen, Frederiksberg Kommune og FrederiksbergFonden.