LÆRERVEJLEDNING

MÅL


Undervisningsforløbet ”Hvor går grænsen?” handler om retten til at ytre sig og om censur. De studerende vil gennem tværfagligt arbejde opnå kompetencer indenfor følgende områder:

 • Analyse, diskussion og egenproduktion.
 • Dykke ned i skelsættende dele af dansk litteratur, kunst, historie og samfundsudvikling.
 • Opnå kendskab til virkemidlerne indenfor forskellige kunstneriske genrer, som gennem historien har udfordret samfund og konventioner.
 • Opnå kendskab til væsentlige kunstneriske udsagn på skrift, i billeder og i optræden fra perioder i Danmarkshistorien, hvor ytringsfriheden var begrænset af forskellige former for censur.
 • Forholde sig kritisk og analyserende til, hvordan ytringsfrihed administreres i dagens Danmark og i en globaliseret verden.
 •  

  INDHOLD


  ”Hvor går grænsen?” er et digitalt undervisningsforløb, der kan følges på et eller flere af følgende tre museer: Revymuseet, Storm P. Museet og Bakkehusmuseet. Samme klasse kan med fordel besøge flere af de tre museer. Vi anbefaler, at man fordeler besøg på flere end ét museum ud over flere dage.
  På museerne skal eleverne på baggrund af analyse og diskussion udvikle egne produktioner og derigennem erfare, hvordan ytringsfriheden har haft forskellige vilkår, og hvordan kunstnere har arbejdet med ytringsfrihedens grænser i forskellige historiske perioder. Formålet er således at give et historisk og genremæssigt indblik i, hvad grundlaget for nutidens diskussioner af ytringsfrihed er.

  Udover undervisningsforløbet, der er udviklet til brug på museerne, er der udviklet et digitalt kompendium til forberedelse og efterbearbejdning. Kompendiet fungerer som et arkiv over materiale og indeholder forskellige skriftlige kilder, billedeksempler og lyd samt flere formidlingstekster. Kompendiet kan bruges i undervisningen, før og/eller efter besøget på museerne, hvis man ønsker at udvide forløbet.


  DEN FAGLIGE SPÆNDVIDDE


  Forløbets almendannende karakter dækker de humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområder bredt. De samarbejdende museer har en tværfaglig bredde, idet Bakkehusmuseet arbejder med litteratur, Storm P. Museet med satiriske tegninger og Revymuseet med scenekunst. Denne tværfaglighed sikrer opfyldelse af væsentlige dele af læseplanerne for fag som dansk, historie og samfundsfag, og den inddrager kreative fag som musik, drama og billedkunst.
  Det brede samarbejde mellem de tre museer gør forløbet optimalt både som tværfagligt emne i Almen Studieforberedelse, og som bidrag til de enkelte fags kernestofområder.

  Forløbet giver mulighed for en case-relateret tilgang til begrebet ytringsfrihed. Ved brug af forskellige læringsstile kan der fokuseres på det innovative og det kreative, ligesom der lægges op til oplevelser uden for klasseværelset.
  Undervisningsforløbet er meget fleksibelt og kan sættes sammen af forskellige fagkombinationer, alt efter hvordan man vælger at bruge de tre museer og deres samlinger.


  FORBEREDELSE AF FORLØBET


  Det anbefales at indlede forløbet med at se debatprogrammet ”Ytringsfrihed og tolerance” fra Danskernes Akademi på DR 2. Den indledende forelæsning på 25 minutter af litteraturforsker og -kritiker Thomas Bredsdorff, giver et godt overblik over ytringsfrihedens historie fra oplysningstiden til i dag. Den efterfølgende debat fokuserer på nogle af de dilemmaer, som begrebet fortsat giver anledning til. Udsendelsen giver den studerende forforståelse af emnet og kan danne baggrund for debat i klassen og tjene som oplæg for elevernes valg af emne til AT forløb.
  Link til udsendelsen: KLIK HER

  Medvirkende i debatten:
 • Flemming Rose - forfatter og tidligere kulturredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten. Nu udlandsredaktør på avisen.
 • Ditlev Tamm - professor ved Københavns Universitet
 • Rune Engelbreth Larsen - forfatter og idehistoriker
 • Trine Pertou Mach - politiker, SF


 • UDSKOLINGEN


  I opgaverne på tabletten og i det digitale kompendium findes en del materiale, hvis sværhedsgrad umiddelbart henvender sig mere til gymnasieskolen end til folkeskolens udskoling (7.-9. klasse). For råd og vejledning om valg af kompendiemateriale til undervisning i enten folkeskole eller gymnasium er læreren meget velkommen til at tage kontakt til det enkelte museum. Efter en evalueringsperiode vil nærmere anbefalinger kunne findes her på hjemmesiden.


  BAKKEHUSMUSEET


  STORM P. MUSEET


  REVYMUSEET