BAKKEHUSMUSEET

På Bakkehusmuseet sættes der fokus på emnerne ytringsfrihed og censur med udgangspunkt i museets samlinger af dansk litteratur fra 1700- og 1800-tallet. Samlingerne omfatter skønlitterære værker i form af digte, fabler og komedier samt tidsskrifter. På Bakkehusmuseet undersøges grænserne for forfatteres ytringsfrihed, som på dette tidspunkt blev kaldt trykkefrihed, under et enevældigt styre i en spændt politisk periode af Danmarkshistorien. Trykkefriheden lovfæstes i 1770, men bliver stærkt begrænset op igennem 1790’erne. Først med Grundlovens vedtagelse i 1849 indføres der atter fuldstændig trykkefrihed i Danmark.
Der sættes fokus på systemkritik og politisk debat samt konsekvenserne af ytringsfrihedens begrænsninger. Vedtagelsen af Trykkefrihedsforordningen i 1799 spillede en afgørende rolle for, hvordan litteraturen antog nye former sammen med romantikkens indtog i begyndelsen af 1800-tallet.
I den kreative opgave i undervisningsforløbets anden del bliver de studerende bedt om at skrive et debatindlæg eller en satirisk tekst på baggrund af de genrer, de har stiftet bekendtskab med i forløbets første del.


SE DET DIGITALE FORLØB PÅ BAKKEHUSMUSEET